logotype
image1 image2 image3 image4

CV

 

urodzony 1 lipca 1975 r. w Warszawie; aktor, reżyser; absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie (1998); aktor teatrów: Współczesnego w Warszawie (1998 - 2003), Narodowego (od 2003); wykładowca Akademii Teatralnej; doktor habilitowany sztuki; wieloletni asystent prof. Mai Komorowskiej na Wydziale Aktorskim AT

w teatrach: Współczesnym - współpracował m. in. z: Giovannim Pampiglione („Łgarz” – 1998), Erwinem Axerem („Wielkanoc” – 2001), Agnieszką Glińską („Barbarzyńcy” Gorkiego – 2000, „Stracone zachody miłości” Szekspira – 2003) i Narodowym - Janem Englertem („Szkoła Żon” Moliera – 2000), Ondrejem Spišakiem („Merlin” Słobodzianka – 2003), Jerzym Jarockim ("Błądzenie" wg Gombrowicza - 2004); Jacquesem Lassallem ("Tartuffe" Moliera - 2006); 

w ostatnich latach w Teatrze Narodowym brał udział w spektaklach m. in. Piotra Cieplaka ("Opowadania dla dzieci" - 2007), Antoniny Grzegorzewskiej ("Ifigenia" - 2008), Mai Kleczewskiej ("Marat - Sade" - 2009) oraz Grażyny Kani ("W mrocznym mrocznym domu" - 2012) 

współpracował również z warszawskimi scenami: Teatrem na Woli (2005, 2012), Teatrem Syrena (2007), Teatrem Komedia (2008), Teatrem Dramatycznym (2012) 

w niezależnym Studio Teatralnym KOŁO brał udział w kilku przedstawieniach, m. in. w "Spacerowiczu" (2007) w reż. I. Gorzkowskiego

dwukrotnie był stypendystą Ministra Kultury; laureatem Nagrody im. T. Łomnickiego (2000) oraz Grand Prix, Nagrody Ewy Demarczyk, a także innych nagród XXII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (2001); na Festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie w roku 2007 otrzymał nagrodę za pierwszoplanową rolę męską w słuchowisku radiowym „Hiena cmentarna”

jest autorem muzyki do spektakli „W małym dworku” Witkacego (Akademia Teatralna – 1997) i „Od do przez” na podst. Białoszewskiego (AT – 1998) 

był uczestnikiem kilkunastu spektakli i widowisk TV, m. in.: „Prześwit” w reż. M. Zmarz-Koczanowicz (1999), „Pod dachami Paryża” (2002), „A wszystko to ty” – z piosenkami Marka Grechuty (2002), „Smutne miasteczko” w reż. A. Strzeleckiego (2002), „Świętoszek” Moliera w reż. A. Seweryna  (2002) w Teatrze TV, "... z poważaniem L. Cohen" w reż. A. Domalika (2008), "Pastorałka" Laco Adamika (2006)

filmy i seriale TV z jego udziałem to m. in.: „Spona” Waldemara Szarka (1996), „Syzyfowe prace” Pawła Komorowskiego (1998), "Egzekutor" Filipa Zylbera (1998), „Trzeci oficer” (2008) w reż. M. Dejczera i "Czas honoru" w reż. Michała Rosy (2009); ostatnio współpracował z serialem "Przepis na życie" w reż. Michała Rogalskiego (2012)

jest autorem scenariusza i wykonawcą muzodramu „Bellatrix” (premiera w Teatrze Muzycznym ROMA - 2001), który następnie został zarejestrowany przez Polskie Radio na płycie (2002); w maju 2006 powstał  jego drugi muzodram pt.: „Vernix” (rejestr. płytowa Polskiego Radia - 2008)

w roku 2008 debiutował jako reżyser - na Scenie w Baraku Teatru Współczesnego w Warszawie powstał spektakl "Moulin Noir", którego scenariusz Marcin Przybylski oparł na twórczości N. Cave'a, T. Waitsa i M. Jacquesa; w spektaklu wzięli udział studenci IV roku Wydziału Aktorskiego AT.; z Teatrem Współczesnym współpracował ponownie reżyserując spektakl "Gran Operita" (2011)

W roku 2014 został finalistą i ostatecznie zdobywcą drugiego miejsca w telewizyjnym show “Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tego samego roku wyreżyserował swój trzeci spektakl pt: “Fortepian pijany”, którego scenariusz oparł na twórczości Toma Waitsa. Premiera odbyła się w październiku 2014 w Teatrze Narodowym.

An actor and director. Born in 1975 in Warsaw. A graduate of the National Academy of Dramatic Art in Warsaw (1998), actor at the Współczesny Theatre in Warsaw (1998 - 2003) and the Narodowy (National) Theatre (since 2003), lecturer at the National Academy of Dramatic Art in Warsaw, tenured doctorate holder in Fine Arts and long-serving assistant of Professor Maja Komorowska at the Acting Department. 

At the Współczesny Theatre he has worked with, among others, Giovanni Pampiglione, Erwin Axer, Agnieszka Glińska, and at Narodowy - with Jan Englert, Ondrej Spisak, Jerzy Jarocki, Jacques Lassalle, Piotr Cieplak, Antonina Grzegorzewska, Maja Kleczewska and Grażyna Kania. He has also had engagements in other Warsaw theatres - Na Woli, Syrena, Komedia, Dramatyczny and the independent Studio Teatralne Koło.

He has been twice awarded a fellowship by the Minister of Culture and won the Tadeusz Łomnicki Award (2000), Grand Prix, the Ewa Demarczyk Prize and other prizes at the 22nd Stage Song Festival in Wrocław (2001), as well as a prize at the “Two Theatres” Festival in Sopot (2007). 

He has composed music for the shows “W małym dworku” by S.I.Witkiewicz (National Academy of Dramatic Art - 1997) and “Od... do... przez...” by M. Białoszewski (National Academy of Dramatic Art - 1998). He has taken part in a dozen or so TV shows, such a “Skylight” by D. Hare directed by M. Zmarz - Koczanowicz (1999), “Pod dachami Paryża” (2002), “A wszystko to ty” with songs by M. Grechuta (2002), “Smutne miasteczko” directed by A. Strzelecki (2002), “Tartuffe, or the Impostor” by Moliere directed by A. Seweryn (2002) in the TV Theatre series, “...z poważaniem L. Cohen” directed by A. Domalik (2008), Laco Adamik’s “Pastorałka” (2006), as well as in films, TV series, such as W. Szarek’s “Spona” (1996), P. Komorowski’s “The labours of Sisyphus” (2000), F. Zylber’s “Egzekutor” (1998), “Trzeci Oficer” (2008) directed by M. Dejczer, “Czas honoru” by M. Rosa (2009) or “Przepis na życie” by M. Rogalski (2012).

He has written the scripts of an performed one-actor music plays (muzodrams) titled “Bellatrix” (premiere at the ROMA Theatre in Warsaw in 2001), recorded by the Polish Radio on an album (2002) and “Vernix” (Polish Radio album recording - 2008). 

In 2008 he made his debut as a director at the W Baraku Stage of the Współczesny Theatre, where he staged an anti-revue “Moulin Noir” with T. Waits, N. Cave and M. Jacques songs and, in 2011, “Gran Operita”.


Akteur und Regisseur. Er wurde am 1. Juli 1975 in Warschau geboren und ist Absolvent der hiesigen Theaterakademie (1998), Schauspieler bei den Theatern: Współczesny in Warschau (1998 - 2003) und Nationaltheater (seit 2003). Przybylski ist Lehrbeauftragte an der Theaterakademie, habilitierter Doktor der Kunst, langjahriger Assistent der Prof. Maja Komorowska an der Schauspielerfakultaet. In Teatr Współczesny arbeitete er u.a. mit Giovanni Pampiglione, Erwin Axer, Agnieszka Glińska, im Nationaltheater mit Jan Englert, Ondrej Spisak, Jerzy Jarocki, Jacques Lassalle, Piotr Cieplak, Antonina Grzegorzewska, Maja Kleczewska und Grażyna Kania zusammen. Er arbeitete auch mit anderen Warschauer Buhnen: Teatr na Woli, Teatr Syrena, Komodietheater, Dramatischestheater, unabhangiges Theaterstudio KOŁO.

Zweimal war er Stipendiat des Kulturministers; Preistraeger des T. Łomnicki-Preises (2000) und des Grand Prix, des E. Demarczyk-Preises, sowie der Preise beim 22. Przegląd Piosenki Aktorskiej (Festival der Schauspielerischen Lieder) in Wrocław (2001) und dem Festival "Zwei Theaters" in Sopot (2007).

Er ist Autor der Musik zu den Auffuhrungen "Im kleinen Landhaus" von Witkacy (Theaterakademie - 1997) und "Od do przez" anhand von Białoszewski (TA - 1998). Er beteiligte sich an uber zehn Fernsehauffuhrungen und - vorstellungen, u.a. "Prześwit" in der Regie von M. Zmarz - Koczanowicz (1999), "Unter den Dachern von Paris" (2002), "Und alles bist du" - mit Liedern von M. Grechuta (2002), "Trauriges Stadtchen" unter den Regie von A. Strzelecki (2002), "Tartuffe" von Moliere von A. Seweryn (2002) im Fernsehtheater, "...Hochachtungsvoll - L. Cohen" von A. Domalik (2008), "Weihnachtslied" von L. Adamik (2006), sowie in Filmen und Fernsehserien, u.a. "Spona" von W. Szarek (1996), "Sisyphusarbeiten" von P. Komorowski (1998), "Vollstrecker" von F. Zylber (1998), "Der dritte Offizier" (2008) unter der Regie von M. Dejczer, "Ehrenzeit" unter den Regie von M. Rosa (2009) und "Rezept fur Leben" u.d.R. von M. Rogalski (2012). Er ist Autor des Szenarios und Darsteller vom Musikdrama "Bellatrix" (Urauffuhrung im Musiktheater ROMA - 2001), aufgenommen auf CD vom Polnischen Rundfunk - 2008) und von "Vernix" (CD - Aufnahme Polnischen Rundfunk - 2008). 2008 debutierte er als Regisseur - auf der Buhne "Barak" von Teatr Współczesny wurde sein Spektakel "Moulin Noir" und 2011 - "Gran Operita" aufgefuhrt.